සුභ චීන අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

සාදරයෙන් පිළිගනිමු, luxotent හි අමුත්තන්.

චීන අලුත් අවුරුද්ද ළඟදීම පැමිණේ. එබැවින් අපගේ ප්‍රතිචාරය පෙර මෙන් කාලෝචිත නොවේ. අපි අපේ නිවාඩුව පෙබරවාරි 9 සිට පෙබරවාරි 17 දක්වා ගත කරන්නෙමු. පෙබරවාරි 18 නැවත වැඩට.

සුභ ගොනා අවුරුද්දක් වේවා

src=http___1851.img.pp.sohu.com.cn_images_blog_2008_12_31_14_26_11f34e2f8a8g214.jpg&refer=http___1851.img.pp.sohu.com


පසු කාලය: පෙබරවාරි-07-2021