අප අමතන්න

සිචුවාන් Aixiang තාක්ෂණ සමාගම,

ලිපිනය

No.879,Ganghua,Pidu District, Chengdu,  China

විද්යුත් තැපෑල

sarazeng@luxotent.com

දුරකථන

+86 13880285120
+86 028-68745748

සේවා

දින 7 සතිය
24 දිනකම පැය