ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ស៊ីឈួន Aixiang Technology Co. , Ltd.

អាសយដ្ឋាន

No.879,Ganghua,Pidu District, Chengdu,  China

អ៊ីម៉ែល

sarazeng@luxotent.com

ទូរស័ព្ទ

+៨៦ ១៣៨៨០២៨៥១២០
+86 028-68745748

សេវាកម្ម

7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ